Náš tým

vedoucí zubní lékař

MDDr. Ondřej Makal

dentální hygienistka

Bc. Petra Bábinová

zubní instrumentářka

Eva Macková

Recepce/zubní intrumentářka

Michaela Freyová

Zubní instrumentářka

Bc. Marie Ambrozková