Záruky

Za kvalitou naší práce si stojíme, proto poskytujeme záruky na námi provedná ošetření.

 

Bílá (fotokompozitní) výplň: 8 let na vypadnutí

‍Implantát: 10 let na mechanické selhání (prasknutí, povolení korunky)
‍                 záruka na primární vhojení implantátu (v případě odhojení během první fáze ošetření bude nová fixuta zavedena bez dalších poplatků)

Fixní protetické výrobky: 10 let na vypadnutí

Kořenové kanálky (endodoncie a reendodoncie): dle individuální domluvy

Podmínky záruky: 
- absolvování odsouhlaseného léčebného plánu
- pravidelná návštěva dentální hygieny (minimálně 1x za rok, pokud lékař nestanoví jinak)
- pravidelná preventivní prohlídka u našeho zubního lékaře (min. 1x za rok)
- dobrá domácí zubní hygiena (index PBI do 20)
- v případě implantátu platí podmínka, že i korunka musí být zhotovena na našem pracovišti
- v případě záruky na biologické selhání implantátu (odhojení) platí podmínka méně než 5 cigaret denně
- žádný zásah třetí strany (např. jiný zubní lékař) do naší práce